Typy zmiennych

Typ zmiennej Rozmiar Opis
bool 1 Zmienna o rozmiarze jednego bitu, zwracająca wartość Prawda(True) lub Fałsz(False)
byte 8 Wartość liczbowa naturalna
sbyte 8 Wartość liczbowa całkowita
short 16 Wartość liczbowa całkowita
int 32 Wartość liczbowa całkowita
long 64 Wartość liczbowa całkowita
float 32 Wartość liczbowa zmiennoprzecinkowa
double 64 Wartość liczbowa zmiennoprzecinkowa
decimal 64 Wartość liczbowa zmiennoprzecinkowa stałej precyzji
char 16 Typ znakowy reprezentujący indeks z tablicy ASCII
string Tablica typu char

Windows – wymuszenie zamknięcia usługi

 • Uruchamiamy menadżer usług poprzez wyszukanie w starcie:

  services.msc

 • Klikamy dwa razy na usługę którą chcemy zatrzymać.
 • Kopiujemy jej nazwę.
 • Wyszukujemy wiersz poleceń poprzez wyszukanie w starcie:

  cmd

 • Uruchamiamy wiersz poleceń z uprawnieniami administratora
 • W wierszu poleceń komendę:

  sc queryex „nazwa naszej uslugi”

 • Zapamiętujemy numer PID
 • W wierszu poleceń kolejną komendę:

  taskkill /f /pid [nasz nr PID bez nawiasów kwadratowych]

Windows 10 – reinstalacja systemowych aplikacji

 • Uruchamiamy PowerShell z uprawnieniami Administratora:
 • Lokalizacja

%WinDir%\System32\WindowsPowerShell\

 • Wybieramy folder z wersja. (w moim przypadku był to 1.0)
 • Klikamy PPM na powershell.exe i wybieramy uruchom jako administrator.
 • Wklejamy komendę

Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register „$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}

Sentinel HASP – instalacja/aktualizacja sterowników

 • Pobieramy najświeższe oprogramowanie ze strony Sentinel:
  Link: Sentinel HASP/LDK – Command Line Run-time Installer
 • Rozpakowujemy archiwum zip do jakiegoś wygodnego dla nas miejsca np C:\
 • Uruchamiamy konsolę z uprawnieniami administratora
 • Przechodzimy do rozpakowanego katalogu z oprogramowaniem firmy Sentinel
 • Jeżeli mieliśmy już wcześniej instalowane sterowniki HASP, usuwamy je komendą: haspdinst -fr -purge i uruchamiamy komputer ponownie, i uruchamiamy jeszcze raz konsolę i przechodzimy do katalogu z oprogramowaniem firmy Sentinel
 • Wpisujemy komendę: haspdinst -i -fi -kp i czekamy aż system zainstaluje dla nas odpowiednie sterowniki.